PROGRAM

Poznaj szczegóły programu “Profesjonalny Coach”

100 h program akredytowany przez
International Coach Federation

MODUŁ 1
Podstawy Coachingu

Dowiesz się, czym jest proces coachingowy i gdzie można go zastosować. Poznasz główne elementy profesjonalnej rozmowy coachingowej. Będziesz ćwiczyć podstawowe umiejętności coacha, a ich opanowanie pomoże Ci w profesjonalny sposób prowadzić indywidualne sesje z klientem.

Podczas drugiego modułu będziesz ćwiczyć prowadzenie pełnej rozmowy coachingowej.
Dowiesz się, jak coaching łączy się z neuronauką oraz nauczysz się umiejętnie wykorzystywać techniki wizualizacji do pogłębiania świadomości klienta i poszukiwania najlepszych rozwiązań i nowych sposobów działania.

MODUŁ 2
Profesjonalna Sesja Coachingowa

MODUŁ 3

 Coaching w Biznesie


Podczas modułu 3 zdobędziesz wiedzę związaną z wykorzystaniem coachingu w firmach
 i organizacjach
. Dowiesz się, jaką rolę odgrywa sponsor, a jaką coach oraz kto jest kluczowym klientem. Nauczysz się, jak pracować z coachee w obszarze jego wyzwań biznesowych. Szczególne znaczenie będzie miało także to, kim jesteś jako coach i tym samym praca nad postawą coacha.
 W tym module dowiesz się także, jak znaleźć połączenie między sytuacją w firmie, umiejętnościami klientami 
a postawą coacha.

Podczas modułu 4 zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu budowania tzw. discovery space, czyli przestrzeni, w której klient będzie mógł odkrywać, pogłębiać swoją świadomość oraz radzić sobie 
trudnymi emocjami. Nauczysz się, jak pomagać klientowi zmieniać te przekonania, które mu nie służą oraz jak go wesprzeć w budowaniu nowych, wspierających go postaw.

MODUŁ 4

Narzędzia i techniki pogłębiające świadomość klienta

MODUŁ 5
Mentoring
i doskonalenie umiejętności

Podczas 5. modułu będziesz mieć możliwość doskonalenia prowadzenia pełnej sesji coachingowej. Otrzymasz szczegółową informację zwrotną od mentorów. Dzięki temu dowiesz się, jakie umiejętności należy pielęgnować, aby prowadzone sesje coachingowe były profesjonalne i maksymalnie przydatne klientowi. Otrzymasz wskazówki dotyczące ścieżki certyfikacyjnej w ICF – International Coach Federation – oraz informacje na temat wewnętrznego egzaminu, kończącego Szkołę Coachingu.

Uczymy się także pomiędzy modułami!

 • Pomiędzy modułami uczestnicy regularnie ćwiczą nabywane umiejętności, prowadząc wzajemne sesje coachingowe.
 • Raz w miesiącu odbywa się także GRUPOWY MENTORING ON-LINE – w formie telekonferencji. 
 • Mentorzy odpowiadają na przygotowane wcześniej przez uczestników pytania, które dotyczą wyzwań pojawiających się w trakcie prowadzonych sesji. 
 • Dzięki temu prowadzący na bieżąco udzielają uczestnikom wsparcia i pomagają im w ciągłym rozwoju umiejętności coachingowych.
 

 

Obejrzyj film, aby dowiedzieć się:

 • Dla Kogo jest Szkoła Coachingu?
 • Dlaczego warto być Coachem?
 • Czy po ukończeniu Szkoły możesz pracować jako Coach?
 

Cele programowe

Moduł 1
Podstawy Coachingu

 • Poznanie procesu coachingowego oraz umiejętność rozróżniania roli coacha od innych ról.
 • Poznanie i trening podstawowych umiejętności coachingowych.
Ćwiczenia coachingowe
Udział w telekonferencji – mentoring grupowy.


2 dni – 16 h


2h
2h 

Moduł 2
Profesjonalna Sesja Coachingowa

 • Poznanie podstaw Neurolingwistycznego Programowania.
 • Poznanie 3 modeli coachingowych, w tym autorskiego modelu sesji coachingowej.
 • Ćwiczenie technik wizualizacyjnych.
Ćwiczenia coachingowe
Udział w telekonferencji – mentoring grupowy.


2 dni – 16 h


2h
2h

Moduł 3
Coaching 
w Biznesie

 • Poznanie narzędzi przydatnych w środowisku biznesowym.
 • Podział ról: sponsor, klient, coach.
 • Trójstronny kontrakt.
 • Odróżnienie pracy z zadaniem od pracy z człowiekiem.
 • Umiejętność pracy coachingowej w złożonym systemie (praca z relacją).
Ćwiczenia coachingowe
Udział w telekonferencji – mentoring grupowy.


2 dni – 16 h

2h
2h

Moduł 4
Narzędzia
i techniki pogłębiające świadomość klienta

 • Budowanie świadomości klienta.
 • Praca z wartościami klienta.
 • Planowanie strategii działania i wdrażanie go w życie.
 • Praca z przekonaniami, trudnymi emocjami klienta oraz z dylematem.
Ćwiczenia coachingowe
Udział w 
telekonferencji – mentoring grupowy.
Indywidualny mentoring wraz z pisemnych feecbackiem.
Egzamin z wiedzy coachingowej.


2 dni – 16 h
2h
2h
2h
2h

Moduł 5
Mentoring oraz doskonalenie umiejętności

 • Poznanie wymogów akredytacyjnych ICF – dalsze ścieżki rozwoju.
 • Grupowy mentoring – odniesienie do 11 kompetencji ICF.
 • Omówienie egzaminu.
 • Zakończenie.

2 dni – 16 h

Łącznie:

100 h

Polub nas na Facebooku
Facebook
Kontakt

Motywatorium Katarzyna Kuzak

ul. M. Romanowskiego 4/5,
33-300 Nowy Sącz
tel: 602-485-954
e-mail: kontakt@coachingnowysacz.pl